פארק מים רעות

חוגי שחייה ילדים מנוי


קוד שם מחיר לחודש הרשמה
61504 אורקה כיתות ו-ח - ימים ג 14:40 ה 15:00 - מנוי 61504 5 188893 170 ₪ הירשם
61524 אלמוג מנוי 61524 5 188893 195 ₪ הירשם
61515 ברקודה כיתות ו-ח ימים ב ה בשעה 19:20--20:00 61515 5 188893 170 ₪ הירשם
61521 גל כיתות ו-ח ימים יום א 14:40 יום ד 15:00 - מנוי 61521 5 188893 170 ₪ הירשם
61514 דג זהב מנוי 61514 5 188893 225 ₪ הירשם
61502 דג חרב כיתות א-ג ימים - ב+ה 16:20- מנוי 61502 5 188893 170 ₪ הירשם להמתנה
61507 דגיגים כיתות ג-ה ימים - א 15:20 ד 15:00 - מנוי 61507 5 188893 170 ₪ הירשם
61517 טרום עתודה מנוי 61517 5 188893 225 ₪ הירשם
61506 כריש כיתות ג-ה ימים - א 16:40 ד 16:20 - מנוי 61506 5 188893 170 ₪ הירשם להמתנה
61525 לוחמי החופש - מנוי 61525 5 188893 195 ₪ הירשם
61519 נבחרת מנוי 61519 5 188893 285 ₪ הירשם
61516 נוער כיתות ח-יב ימים ב 20:10 ה 20:20 מנוי 61516 5 188893 170 ₪ הירשם
61505 סוסון ים כיתות א-ג ימים א 16:00 ד 15:40 - מנוי 61505 5 188893 170 ₪ הירשם להמתנה
61510 סנפיר כחול כיתות ג-ה ימים ג 15:20 ה 17:00 - מנוי 61510 5 188893 170 ₪ הירשם
61503 סנפיר כיתות א-ז ימים ב+ה 15:40 - מנוי 61503 5 188893 170 ₪ הירשם
61501 ספיד כיתות א-ג ימים- ג 15:20 ה 17:00 מנוי 61501 5 188893 170 ₪ הירשם
61518 עתודה מנוי 61518 5 188893 255 ₪ הירשם
61509 פליפר כיתות ג-ה ימים - ב+ה 16:20 - מנוי 61509 5 188893 170 ₪ הירשם להמתנה
61513 צלופח כיתות ו-ח ימים - א 16:40 ד 16:20 - מנוי 61513 5 188893 170 ₪ הירשם
61526 שלדג כיתות ו-ח ימים - ב 17:00 ה 17:40 - מנוי 61526 5 188893 170 ₪ הירשם להמתנה
61512 לויתן כיתות ו-ח ימים- א 16:00 ד 15:40 - מנוי 61512 5 188893 170 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן